Image

O nama

Turistička agencija Inrut je porodična firma, koja postoji na tržištu od 2006. godine. Osnovana od strane veterana industrije, agencija pruža širok dijapazon usluga domaćim i inostranim klijentima. Uveliko specijalizovana za organizaciju i realizaciju aranžmana za škole, sportske ekipe, privatne kompanije, sindikate, vladine agencije i razne nevladine organizacije, agencija je postala čvrst partner svojim saradnicima u zemlji i inostranstvu. Njeno visokoobrazovano i motivisano osoblje je uvijek spremno da klijentu pruži prvorazredne usluge, bilo da je to običan transfer ili kompleksan paket aranžman.

Image

Misija

Težiti izvrsnosti u pružanju usluga uvijek ispunjavajući ili nadmašujući očekivanja klijenata.

Image

Vizija

Biti među liderima u sferi turističkih agencija u Crnoj Gori, kao i provjeren partner i pružalac turističkih usluga.